Historia

2009: Enermix perustetaan

Enermix perustettiin vuonna 2009 tavoitteena tarjota tehokkaita energiansäästöratkaisuja rakennusten omistajille. Liiketoiminnan pääpaino oli energiatehokkaiden lämpöpumppujen myynnissä ja asennus/huoltotoiminnassa. Lämpöpumput ovat edelleen erittäin tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia merkittävästi, tyypillisesti 30-80% riippuen lämpöpumpun tyypistä.

2010: Talotohtori palvelun synty

Vuotta myöhemmin vuonna 2010 halusimme lisätä kyvyn myös valvoa ja etäohjata myymiämme lämpöpumppuja varmistaaksemme, että lämmitysjärjestelmä toimii niin kuin on suunniteltu ja että asiakas saa tekemästään investoinnista maksimaalisen tuoton. Tälle palvelulle annettin nimeksi Talotohtori. Seuraavien 5 vuoden aikana kehitettiin Talotohtori palvelua tukemaan lämpöpumppujen myyntiä, asennusta ja ylläpitoa, jotka olivat edelleen yhtiön ydinliiketoimintoja.

Tänä aikana Talotohtori sai monia uusia ominaisuuksia, jotka mahdollistivat palvelun liittämisen lämpöpumppujen lisäksi myös muihin rakennusten taloteknisiin järjestelmiin kuten öljypolttimiin, kaukolämpölaitteisiin, kattiloihin ja niin edelleen. Vuosien mittaan Talotohtori palvelua on liitetty lähes kaikkiin tunnettuihin talotekniikka- ja lämpöpumppumerkkeihin, jotka ovat saatavilla Suomen markkinoilla. Tähän kuuluvat suuret kansainväliset tuotemerkit kuten Siemens, Schneider Electric, Danfoss, Nibe, Thermia, Vaillant ja Viessman sekä suomalaiset tuotemerkit Ouman, Fidelix, Gebwell, Lämpöässä, Jämä ja Oilon.

2015: Talotohtori palvelu liiketoiminnan ytimeen

Vuoteen 2015 mennessä Talotohtori palvelu oli kehittynyt monipuoliseksi kiinteistöhallintajärjestelmäksi, jossa etähallinnan lisäksi monet tärkeät asiat, kuten tietoturva, oli kattavasti otettu huomioon. Talotohtori-palvelu oli saanut erinomaisen vastaanoton asiakkaiden keskuudessa ja tehdyn markkina-analyysin myötä kävi ilmeiseksi, että markkinoilla ei samanlaista, kaiken kattavaa palvelua ollut tarjolla.

Tästä syystä yhtiössä tehtiin strateginen päätös keskittyä pelkästään palveluliiketoimintaan. Käytännössä tämä muutos toteutui elokuussa 2016, kun Enermix myi lämpöpumppujen myynti-, asennus- ja huoltoliiketoiminnan.

2015 joulukuussa Pirkanmaalainen pääomasijoittaja Pikespo Invest Oy Oy teki merkittävän pääomasijoituksen Talotohtori-palvelun kasvun vauhdittamiseen.

2016: Esineiden internet ja tietoturva

Kun julkinen keskustelu esineiden internetistä (IoT, Internet of Things) ja "miljoonien laitteiden liittämisestä internetiin" alkoi nostamaan päätään, halusimme varmistaa, että myös nämä laitteet voidaan liittää talotohtori-palveluun yhtä helposti kuin rakennusautomaatiojärjestelmät, lämpöpumput ja muut laitteet. Teknisesti tämä tarkoittaa sitä, että Talotohtori on yhteensopiva kaikkien maailmanlaajuisten ja tunnettujen IoT-tekniikoiden kanssa, kuten Lora, LoraWAN, Sigfox, NB-IoT, Bluetooth LE, MESH ja EnOcean.

Yksi jatkuva ja vakavasti otettava huolenaihe esineiden internettiin liittyen on tietoturvakysymykset ja tietoverkkorikollisuus. Jos rakennusautomaatio, lämpöpumppu tai jokin IoT-laite on liitetty avoimeen internetiin, se aiheuttaa välittömästi tietoturvariskin mm. palvelunestohyökkäysten muodossa. Tällaisia ​​hyökkäyksiä on jo tapahtunut myös Suomessa ja niiden odotetaan kasvavan tulevaisuudessa.

Enermixissä olemme ottaneet jo vuosien ajan vakavasti tietoverkkorikollisuuden uhkatekijät ja panostaneet paljon siihen, että tällaiset riskit minimoidaan. Vuonna 2016 aloitimme kumppanuuden suomalaisen teleoperaattorin DNA Oyj:n kanssa varmistaaksemme, ettei mikään rakennusten automaatio, lämpöpumppu tai IoT-laite ole liitetty palveluumme avoimen internetin välityksellä. Kaikki tietoliikenne kulkee suljetun verkon kautta.

2017: Pääpaino palveluiden ja lisäarvon kehittämisessä

Esineiden internetin tuomat mahdollisuudet yhdistettynä perinteiseen talotekniikkaan ovat lähes rajattomat. Kiinteistöjen omistajat eivät ole niinkään kiinnostuneita teknologioista sinänsä, vaan he haluavat pikemminkin tietää, mitä hyötyä ja lisäarvoa niillä voidaan saavuttaa heidän omassa liiketoiminnassa.

Vuoden 2017 aikana olemme julkaisseet Talotohtorissa useita uusia palveluita, jotka hyödyntävät IoT-teknologiaa, Talotohtori-ohjelmistoon kehitettyjä algoritmeja ja talotekniikan älykästä ohjausta. Näillä palveluilla voidaan merkittävästi parantaa olemassa olevan kiinteistön energiatehokkuutta sekä pienentää kiinteistön ylläpidon kustannuksia. Samalla mahdollistetaan uudenlaisia palvelumuotoja, jotka muuttavat perinteistä kiinteistöjohtamisen ja ylläpidon toimintamalleja. Esimerkkinä tästä vaikkapa ennakoiva huoltopalvelu, jossa ylläpidollisia huoltotoimenpiteitä pystytään tekemään juuri oikeaan, tarpeenmukaiseen aikaan ja kuitenkin ennen kuin laitteet vikaantuvat.

2018: Talotohtori Ekosysteemi 

 

Vuoden 2018 aikana keskitymme Talotohtori-konseptin avaamiseen ekosysteeminä. Tämä tarkoittaa useita asioita:

  1. Asiakkaamme voivat olla osa palvelun kehittämistyötä kehittämällä esimerkiksi räätälöityjä käyttöliittymiä omille asiakkailleen ja haluttaessa myös omalla brandillään.
  2. Yhteistyökumppanimme, joita voivat olla esimerkiksi automaatiourakoitsijat, voivat käyttää Talotohtorin ekosysteemiä uusien palvelujen luomiseksi asiakkailleen
  3. Ammattikorkeakouluyhteistyö, esimerkiksi automaatiotekniikan insinööriopiskelijat voivat käyttää Talotohtoria opinnoissaan, mikä mahdollistaa helpon tavan IoT-laitteiden ja kiinteistöautomaation yhdistämiseen ja erilaisten älykkäiden ohjausten ja ​​palveluiden kehittämiseen.

Uskomme, että Talotohtori-ekosysteemin avaaminen lisää rakennusten omistajille tarjottavien palvelujen ja ratkaisujen tarjonnan määrä ja laatua merkittävästi tulevina vuosina.

Ekosysteemin kasvun tukemiseksi olemme perustaneet Talotohtori-Akatemia koulutusohjelman, joka käynnistyy vuoden 2018 aikana.