Our customers

Vesa Jouppila, Kaustisen Lämpö Oy

“Talotohtoriin on mahdollista keskittää kiinteistöjemme hallintaa paljon laajemmin nyt hankittujen energia- ja vesimittareiden etäluennan lisäksi. Tällä oli päätöksenteossa merkittävä vaikutus hinnan lisäksi.“

"It is possible to centralize the management of our properties to Talotohtori service much more extensively than the remote reading of energy and water meters now acquired. This had a significant impact on decision-making, in addition to price."

Timo Koljonen, Adven Oy

"Talotohtori valvomopalvelut ovat olleet meillä käytössä vuodesta 2015 lähtien kiinteistöjen energiaratkaisuissa.  Olemme olleet palveluun erittäin tyytyväisiä ja pohdimme nyt palveluiden laajentamista IoT puolelle."

"We have been using Talotohtori supervision, control and data acquisition (SCADA) service in our energy services for buildings since 2015. We have been very happy with the service and we are currently considering to use also IoT services from Talotohtori."

Tomi Siirilä, Aari Management Oy

"Päädyimme Talotohtoriin, koska se on laitevalmistajista riippumaton palvelu ja siihen saadaan olemassa olevat kiinteistöt liitettyä kustannustehokkaasti."

"We decided to use Talotohtori as it is independent service and our existing buildings can be connected cost effectively"